Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

Zapraszamy do korzystania z WAKACYJNEJ zniżki dla dzieci i młodzieży na ceny biletów indywidualnych jednorazowych.

Godzina za 1 zł w przedziale czasowym 11:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

[Za okazaniem legitymacji szkolnej]

Pływalnia od 25 czerwca do 31 sierpnia będzie czynna w godzinach :

Pon – Pt 11:00 – 21:00

Sob – Nd 7:00 – 21:00

 


 

REGULAMIN LOTERII

 1. Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim z siedzibą przy ul. Lipowej 50.
 2. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 3. Loteria organizowana jest na terenie Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (kryta pływalnia) przy ul. Bulwar 1 w Sokołowie Podlaskim.
 4. Loteria rozpocznie się w dniu 02.07.2018r. o godz. 11.00 i zakończy się
  w dniu 10.08.2018r.
 5. Uczestnikiem loterii może być dziecko bądź uczeń (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej).
 6. Losy będą wydawane w czasie trwania loterii od poniedziałku do czwartku, w godzinach 11:00 – 16:00. Warunkiem otrzymania losu jest zakup biletu wstępu na krytą pływalnię.
 7. Zakup biletu wstępu na basen upoważnia jednorazowo do otrzymania 1 losu. 1 bilet = 1 los. Każdy wykupiony bilet upoważnia do odbioru losu.
 8. Uczestnik loterii otrzymuje kupon, poświadczony pieczątką organizatora. Bliźniaczy kupon zostaje umieszczony w urnie z losami.
 9. Losowanie nagród odbywać się będzie w każdy piątek lipca, tj. 6, 13, 20, 27 lipca 2018 r. na krytej pływalni, ul. Bulwar 1, o godzinie 12:00. Losy/kupony loteryjne zostaną przed losowaniem wymieszane. Każdy los może być wylosowany tylko raz.
 10. Losowanie odbędzie się w obecności osób wchodzących w skład Komisji powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. Losowania kuponów z urny będzie dokonywać pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiedzialny za przebieg loterii..
 11. W przypadku wylosowania losu/kuponu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii stwierdzi nieważność takiego losu/kuponu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.
 12. Aby odebrać nagrodę, uczestnik loterii musi okazać kupon, który otrzymał przy zakupie wstępu na krytą pływalnię. W przypadku stwierdzenia, iż kupon nosi ślady sfałszowania Komisja stwierdzi nieważność takiego losu/kuponu loteryjnego, a nagroda zostanie rozlosowana po raz kolejny.
 13. Zwycięskie numery zostaną ogłoszone w dniu losowania na tablicy informacyjnej umieszczonej w holu krytej pływalni oraz na Fanpejdżu Organizatora.
 14. Wydawanie nagród odbywać się będzie po każdym losowaniu
 • 1 losowanie 6.07.2018 r. – wydawanie nagród do piątku 13.07.2018 r. do godziny 11:30
 • 2 losowanie 13.07.2018 r. – wydawanie nagród do piątku 20.07.2018 r. do godziny 11:30
 • 3 losowanie 20.07.2018 r. – wydawanie nagród do piątku 27.07.2018 r. do godziny 11:30
 • 4 losowanie 27.07.2018 r. – wydawanie nagród do piątku 03.08.2018 r. do godziny 11:30
 • 5 losowanie (dodatkowe), w przypadku nie odebrania nagród – 03.08.2018 r. – wydawanie nagród do niedzieli piątku 10.08.2018 r. do godziny 12:00
 1. W przypadku nie odebrania nagrody przez wylosowanego uczestnika loterii, nagrody będą rozlosowane przy następnych losowaniach.
 2. Po każdej turze losowania urna z głosami będzie opróżniana, a losy na nowo do niej zbierane.
 3. W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją.
 4. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu/kuponu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 5. Fundatorem nagród jest Organizator.
 6. Zwycięzcom Loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
 7. Organizator nie przewiduje możliwości reklamacji losów i nagród.
 8. Wzięcie udziału w loterii i zakup losu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego Regulaminu.
 9. Regulamin loterii będzie dostępny w miejscu sprzedaży losów oraz w siedzibie Organizatora.
 10. W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U Nr 201, poz. 1540, z późn. zm).