Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

usług na krytej pływalni przy ul. Bulwar 1 w Sokołowie Podlaskim

L.P. OPIS RODZAJ USŁUGI CENA DOPŁATA
za 1 min.
1.

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

7:00 – 14:00

SOBOTA, NIEDZIELA i ŚWIĘTA

7:00 – 10:00

BILET NORMALNY 15,00 0,30
2. BILET ZNIŻKOWY 13,00 0,25
3. BILET ULGOWY 12,00 0,25
4

 BILET RODZINNY

„2+1” 3 bilety

37,00  0,65
5

 BILET RODZINNY

„1+2” 3 bilety

34,00  0,60
6.

GRUPY ZORGANIZOWANE

min. 10 osób

11,00  0,20
7.

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

14:00 – 21:00

SOBOTA, NIEDZIELA i ŚWIĘTA

10:00 – 21:00

BILET NORMALNY 18,00  0,35
8. BILET ZNIŻKOWY 15,00  0,30
9.  BILET ULGOWY 14,00  0,25
10

 BILET RODZINNY

„2+1” 3 bilety

43,00 0,75
11

BILET RODZINNY

„1+2” 3 bilety

40,00 0,70
12.

BILET GRUPOWY SZKOLNY

min. 10 osób

13,00 0,25
13.  WYPOŻYCZENIE Czepek 3,00
14. Okulary 3,00
15. PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK BILET WAKACYJNY / FERIE ZIMOWE

WG. PROMOCJI

16.

PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA

7:00 – 21:00

WANNA HYDROMASAŻ „1+2”
17. WANNA HYDROMASAŻ „1+2”  –
18. OPŁATA ZA ZNISZCZENIE LUB ZGUBIENIE WYPOŻYCZONEGO         CZEPKA / OKULARÓW OPŁATA JEDNORAZOWA 12
19. OPŁATA ZA ZGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE PASKA TRANSPONDEROWEGO I TRANSPONDERA OPŁATA JEDNORAZOWA 50

Program „Sokołowska Rodzina 3+”

 

20.

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

7:00 – 14:00

SOBOTA, NIEDZIELA i ŚWIĘTA

7:00 – 10:00

BILET NORMALNY

11,00

0,30

BILET ZNIŻKOWY

10,00

0,25

BILET ULGOWY

10,00

0,25

21.

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

14:00 – 21:00

SOBOTA, NIEDZIELA i ŚWIĘTA

10:00 – 21:00

BILET NORMALNY

14,00

0,35

BILET ZNIŻKOWY

12,00

0,20

BILET ULGOWY

11,00

0,25

 

Informacje dodatkowe

1.Przed korzystaniem z basenu lub wanny do hydromasażu Klient zakupuje bilet na zadeklarowany czas pobytu (45 minut). W        zamian otrzymuje pasek transponderowy na rękę, upoważniający do wejścia na basen lub wannę, który jest zobowiązany            zwrócić przy wyjściu i dokonać ewentualnej dopłaty za przekroczenie zadeklarowanego czasu pobytu.

2.Do powyższego zadeklarowanego czasu pobytu Administrator dolicza nieodpłatnie
   20 minut (w przypadku osób niepełnosprawnych – 30 minut) jako czas przeznaczony na przebranie się.

3.Przekroczenie zadeklarowanego czasu pobytu powoduje naliczenie dodatkowych opłat za każdą rozpoczętą minutę pobytu            wg. cennika.

4.Do korzystania z biletów ulgowych uprawnione są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież ze szkół                           gimnazjalnych, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.

5.Rodzina 3+ (Sokołowska) dorosły/dziecko – wg. cennika.

6.Do korzystania z biletów zniżkowych uprawnieni są:

a/ młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i studenci (do lat 25 ) za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

b/ emeryci i renciści za okazaniem odpowiedniego dokumentu

c/ osoby niepełnosprawne za okazaniem odpowiedniego dokumentu

7.Do korzystania z biletów wakacyjnych/ferie zimowe uprawnione są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież           ucząca się.

8.Do wejścia bez opłat uprawnieni są:

a/ dzieci do lat 3 (pod opieką osoby pełnoletniej)
b/ opiekunowie grup zorganizowanych
c/ instruktorzy prowadzący zajęcia wg harmonogramu uzgodnionego z Dyrektorem OSiR
d/ opiekunowie osób niepełnosprawnych, trwale wymagających opieki, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności wraz z             dowodem tożsamości osoby niepełnosprawnej
e/ osoby wymienione w Zarządzeniu nr 5 Dyrektora OSiR z dnia 22 stycznia 2018 r.

9.Odpłatność za korzystanie z usług na pływalni uwzględnia podatek VAT wynikający z odpowiednich przepisów podatkowych.

10.Przy wejściach grupowych 1 opiekun wstęp bez opłat na każde:

a/ 15 osób wchodzących
b/ 10 osób wchodzących w przypadku grupy przedszkolnej
c/ 5 osób wchodzących w przypadku grupy osób niepełnosprawnych

Dodatkowi opiekunowie – opłata zgodna z cennikiem

11.Bilet Rodzinny („2+1” lub „1+2”) upoważnia do wstępu osób dorosłych wraz z dzieckiem do lat 18.

12.Dyrektor OSiR może indywidualnie ustalić inne opłaty dla grup zorganizowanych niż ustalone w cenniku

13.Wykupienie biletu lub karty abonamentowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i cennika usług na pływalni OSiR.