Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98 sekretariat@osir.sokolowpodl.pl

CENNIK

usług na krytej pływalni przy ul. Bulwar 1 w Sokołowie Podlaskim

 

L.P. OPIS RODZAJ USŁUGI CENA DOPŁATA
za 1 min.
1. PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

 

7:00 – 14:00

 

SOBOTA, NIEDZIELA i ŚWIĘTA

7:00 – 10:00

BILET NORMALNY 10,00 0,15
2. BILET ZNIŻKOWY 8,00 0,10
3. BILET ULGOWY 7,00 0,10
4  BILET RODZINNY

“2+1” 3 bilety

22,00  0,10
5  BILET RODZINNY

“1+2” 3 bilety

19,00  0,10
6. GRUPY ZORGANIZOWANE

min. 10 osób

6,00  0,10
7. PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

 

14:00 – 21:00

 

SOBOTA, NIEDZIELA i ŚWIĘTA

10:00 – 21:00

BILET NORMALNY 12,00  0,20
8. BILET ZNIŻKOWY 10,00  0,15
9.  BILET ULGOWY 9,00  0,10
10  BILET RODZINNY

“2+1” 3 bilety

28,00 0,15
11 BILET RODZINNY

“1+2” 3 bilety

25,00 0,15
12. BILET GRUPOWY SZKOLNY

min. 10 osób

8,00 0,10
13.  WYPOŻYCZENIE Czepek 3,00
14.   Okulary 3,00
15. PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK BILET WAKACYJNY / FERIE ZIMOWE  

 WG. PROMOCJI

 

 
16. PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA

7:00 – 21:00

WANNA HYDROMASAŻ “1+2” 30,00
17.   WANNA HYDROMASAŻ “1+2” 45,00  –
18. OPŁATA ZA ZNISZCZENIE LUB ZGUBIENIE WYPOŻYCZONEGO         CZEPKA / OKULARÓW OPŁATA JEDNORAZOWA 12
19. OPŁATA ZA ZGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE PASKA TRANSPONDEROWEGO I TRANSPONDERA OPŁATA JEDNORAZOWA 50

 

 

 

Informacje dodatkowe

 

 

 

 1. Przed korzystaniem z basenu lub wanny do hydromasażu Klient zakupuje bilet na zadeklarowany czas pobytu (45 minut). W zamian otrzymuje pasek transponderowy na rękę upoważniający do wejścia na basen lub wannę, który jest zobowiązany zwrócić przy wyjściu i dokonać ewentualnej dopłaty za przekroczenie zadeklarowanego czasu pobytu.
 2. Do powyższego zadeklarowanego czasu pobytu Administrator dolicza nieodpłatnie
  20 minut (w przypadku osób niepełnosprawnych – 30 minut) jako czas przeznaczony na przebranie się.
 3. Przekroczenie zadeklarowanego czasu pobytu powoduje naliczenie dodatkowych opłat za każdą rozpoczętą minutę pobytu wg. cennika.
 4. Do korzystania z biletów ulgowych uprawnione są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.
 5. Do korzystania z biletów zniżkowych uprawnieni są:

 

a/ młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i studenci (do 25 lat) za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

 

b/ emeryci i renciści za okazaniem odpowiedniego dokumentu

 

c/ osoby niepełnosprawne za okazaniem odpowiedniego dokumentu

 

 1. Do korzystania z biletów wakacyjnych uprawnione są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież ucząca się w wieku 16-25 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
 2. Do wejścia bez opłat uprawnieni są:

 

a/ dzieci do lat 4 (pod opieką osoby pełnoletniej)

 

b/ opiekunowie grup zorganizowanych

 

c/ instruktorzy prowadzący zajęcia wg harmonogramu uzgodnionego z Dyrektorem OSiR lub gospodarzem obiektu

 

d/ opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości osoby niepełnosprawnej

 

e/ osoby wymienione w Zarządzeniu nr 1 Dyrektora OSiR z dnia 14 marca 2006 r.

 

 1. Odpłatność za korzystanie z usług na pływalni uwzględnia podatek VAT wynikający z odpowiednich przepisów podatkowych.
 2. Przy wejściach grupowych 1 opiekun wstęp bez opłat na każde:

 

a/ 15 osób wchodzących

 

b/ 10 osób wchodzących w przypadku grupy przedszkolnej

 

c/ 5 osób wchodzących w przypadku grupy osób niepełnosprawnych

 

Dodatkowi opiekunowie – opłata zgodna z cennikiem

 

 1. Bilet rodzinny („2+1” lub „1+2”) upoważnia do wstępu osób dorosłych wraz z dzieckiem do lat 18.
 2. Ustala się termin odpłatności za zajęcia grupowe najpóźniej do dnia 26 w miesiącu poprzedzającym zajęcia.
 3. Dyrektor OSiR może indywidualnie ustalić inne opłaty dla grup zorganizowanych niż ustalone w cenniku
 4. Wykupienie biletu lub karty abonamentowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i cennika usług na pływalni OSiR.
 5. Nauka pływania odbywa się wyłącznie na oznaczonych torach i przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (obowiązuje rezerwacja toru, basenu pływackiego lub basenu rekreacyjnego).