Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98 sekretariat@osir.sokolowpodl.pl

CENNIK

usług na krytej pływalni przy ul. Bulwar 1 w Sokołowie Podlaskim

 

L.P. OPIS RODZAJ USŁUGI CENA DOPŁATA
za 1 min.
1. PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

 

14:00 – 21:00

 

SOBOTA, NIEDZIELA i ŚWIĘTA

10:00 – 21:00

BILET NORMALNY 11,00 0,20
2. BILET ZNIŻKOWY 9,00 0,15
3. BILET ULGOWY 8,00 0,10
4  

BILET RODZINNY

„1+2”

24,00  0,15
5  

BILET RODZINNY

„2+1”

27,00  0,15
6. BILET GRUPOWY SZKOLNY

 

min. 10 osób

6,50  0,10
7. PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

 

08:00 – 14:00

 

SOBOTA, NIEDZIELA i ŚWIĘTA

08:00 – 10:00

BILET NORMALNY 9,00  0,15
8. BILET ZNIŻKOWY 7,00  0,10
9.  

BILET ULGOWY

6,00 0,10
10  

BILET RODZINNY

„1+2”

18,00 0,10
11  

BILET RODZINNY

„2+1”

 21,00 0,10
12. BILET GRUPOWY SZKOLNY

 

min. 10 osób

5,00 0,10
13.  

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

(wakacje i ferie zimowe)

BILET WAKACYJNY 4,00 0,10
14. WYNAJEM

 

przez organizacje „non-profit”

REZERW. TORU BASENU PŁYWACKIEGO (max.10 osób) 70,00

 

 

wg. cennika

 

biletów

15. WYNAJEM

 

przez innych niż wymienieni

w pkt.14

REZERW. TORU BASENU PŁYWACKIEGO (max.10 osób) 90,00

 

 

wg. cennika

 

biletów

16. WYNAJEM

 

przez organizacje „non-profit”

REZERWACJA BASENU PŁYWACKIEGO (max.80 osób) 350,00

 

 

wg. cennika

 

biletów

17. WYNAJEM

 

przez innych niż wymienieni

w pkt.16

REZERWACJA BASENU PŁYWACKIEGO (max.80 osób) 450,00

 

 

wg. cennika

 

biletów

18. WYNAJEM

 

przez organizacje „non-profit”

REZERWACJA BASENU

 

rekreacyjnego (max.10 osób)

100,00

 

 

wg. cennika

 

biletów

19. WYNAJEM

 

przez innych niż wymienieni

w pkt.15

REZERWACJA BASENU

 

rekreacyjnego (max.10 osób)

120,00

 

 

wg. cennika

 

biletów

17. w pełnym zakresie godzin pracy basenu, ważna 45 dni

 

(wyłącznie dla instytucji i zakładów pracy

KARTA ABONAMENTOWA

 

o wartości 55 zł

45,00 wg. cennika

 

biletów

18. w pełnym zakresie godzin pracy basenu, ważna 60 dni KARTA ABONAMENTOWA

 

o wartości 115 zł

100,00 wg. cennika

 

biletów

19. w pełnym zakresie godzin pracy basenu, ważna 90 dni KARTA ABONAMENTOWA

 

o wartości 180 zł

150,00 wg. cennika

 

biletów

20. w pełnym zakresie godzin pracy  basenu, ważna 120 dni KARTA ABONAMENTOWA

 

o wartości 250 zł

200,00 wg. cennika

 

biletów

21. w pełnym zakresie godzin pracy basenu, bez limitu czasowego

 

ważna ½ roku

KARTA ABONAMENTOWA

 

OPEN NORMALNY

450,00 nie dotyczy
22. w pełnym zakresie godzin pracy basenu, bez limitu czasowego

 

ważna ½ roku

KARTA ABONAMENTOWA

 

OPEN ZNIŻKOWY

400,00 nie dotyczy
23. w pełnym zakresie godzin pracy basenu, bez limitu czasowego

 

ważna ½ roku

KARTA ABONAMENTOWA

 

OPEN ULGOWY

350,00 nie dotyczy
24. Wypożyczenie

 

opłata jednorazowa

CZEPKA 2,00 nie dotyczy
25 OKULARÓW 3,00 nie dotyczy
26 PŁETW 4,00 nie dotyczy
27 SPRZĘTU DO NAUKI PŁYWANIA 4,00 nie dotyczy
28 przechowanie drobnych przedmioty (np. zegarek, portfel, tel. komórkowy, itp.) DEPOZYT 2,00 nie dotyczy
29 opłata jednorazowa OPŁATA ZA WYDANIE KARTY ABONAMENTOWEJ 10,00 nie dotyczy
30 opłata jednorazowa OPŁATA ZA ZAGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE PASKA TRANSPONDEROWEGO 20,00 nie dotyczy
31 opłata jednorazowa OPŁATA ZA ZAGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE TRANSPONDERA 20,00 nie dotyczy
32 opłata jednorazowa OPŁATA ZA ZAGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE KLUCZYKA DO SZAFKI 10,00 nie dotyczy
33 PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA

 

12:00 – 21:00

 

NAUKA PŁYWANIA

 

dla 1 osoby

45,00 wg. cennika

 

biletów

34 PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA

 

12:00 – 21:00

NAUKA PŁYWANIA

 

dla 2 osób

60,00 wg. cennika

 

biletów

35 PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA

 

12:00 – 21:00

NAUKA PŁYWANIA

 

dla 3 osób

70,00 wg. cennika

 

biletów

36 8 zajęć miesięcznie

 

/ 2 razy w tyg

GRUPOWA NAUKA PŁYWANIA

 

PRZEDSZKOLAKI

85,00 nie dotyczy
37 4 zajęcia miesięcznie

 

/1 raz w tyg

GRUPOWA NAUKA PŁYWANIA

 

DZIECI 1X/TYDZ.

60,00 wg. cennika

 

biletów

38 8 zajęć miesięcznie

 

/ 2 razy w tyg

GRUPOWA NAUKA PŁYWANIA

 

DZIECI 2X/TYDZ

110,00 wg. cennika

 

biletów

39 20 godz. KURS NAUKI PŁYWANIA

 

DOROŚLI

325,00 wg. cennika

 

biletów

40 opłata jednorazowa USŁUGA INSTRUKTORSKA 50,00 nie dotyczy
41 8 zajęć miesięcznie

 

/ 2 razy w tyg

AQUAAEROBIC 120,00 wg. cennika

 

biletów

42 PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA

 

08:00 – 21:00

WANNA HYDROMASAŻ

 

„1-2”

30,00 0,50
43 PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA

 

08:00 – 21:00

WANNA HYDROMASAŻ

 

„3-4”

45,00 0,75
44 8 zajęć miesięcznie

 

/ 2 razy w tyg

AEROBIC 50,00 nie dotyczy

 

 

 

Informacje dodatkowe

 

 

 

 1. Przed korzystaniem z basenu lub wanny do hydromasażu Klient zakupuje bilet na zadeklarowany czas pobytu (45 minut). W zamian otrzymuje pasek transponderowy na rękę upoważniający do wejścia na basen lub wannę, który jest zobowiązany zwrócić przy wyjściu i dokonać ewentualnej dopłaty za przekroczenie zadeklarowanego czasu pobytu.
 2. Do powyższego zadeklarowanego czasu pobytu Administrator dolicza nieodpłatnie
  20 minut (w przypadku osób niepełnosprawnych – 30 minut) jako czas przeznaczony na przebranie się.
 3. Przekroczenie zadeklarowanego czasu pobytu powoduje naliczenie dodatkowych opłat za każdą rozpoczętą minutę pobytu wg. cennika.
 4. Do korzystania z biletów ulgowych uprawnione są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.
 5. Do korzystania z biletów zniżkowych uprawnieni są:

 

a/ młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i studenci (do 25 lat) za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

 

b/ emeryci i renciści za okazaniem odpowiedniego dokumentu

 

c/ osoby niepełnosprawne za okazaniem odpowiedniego dokumentu

 

 1. Do korzystania z biletów wakacyjnych uprawnione są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież ucząca się w wieku 16-25 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
 2. Do wejścia bez opłat uprawnieni są:

 

a/ dzieci do lat 4 (pod opieką osoby pełnoletniej)

 

b/ opiekunowie grup zorganizowanych

 

c/ instruktorzy prowadzący zajęcia wg harmonogramu uzgodnionego z Dyrektorem OSiR lub gospodarzem obiektu

 

d/ opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości osoby niepełnosprawnej

 

e/ osoby wymienione w Zarządzeniu nr 1 Dyrektora OSiR z dnia 14 marca 2006 r.

 

 1. Odpłatność za korzystanie z usług na pływalni uwzględnia podatek VAT wynikający z odpowiednich przepisów podatkowych.
 2. Przy wejściach grupowych 1 opiekun wstęp bez opłat na każde:

 

a/ 15 osób wchodzących

 

b/ 10 osób wchodzących w przypadku grupy przedszkolnej

 

c/ 5 osób wchodzących w przypadku grupy osób niepełnosprawnych

 

Dodatkowi opiekunowie – opłata zgodna z cennikiem

 

 1. Bilet rodzinny („2+1” lub „1+2”) upoważnia do wstępu osób dorosłych wraz z dzieckiem do lat 18.
 2. Ustala się termin odpłatności za zajęcia grupowe najpóźniej do dnia 26 w miesiącu poprzedzającym zajęcia.
 3. Dyrektor OSiR może indywidualnie ustalić inne opłaty dla grup zorganizowanych niż ustalone w cenniku
 4. Wykupienie biletu lub karty abonamentowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i cennika usług na pływalni OSiR.
 5. Nauka pływania odbywa się wyłącznie na oznaczonych torach i przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (obowiązuje rezerwacja toru, basenu pływackiego lub basenu rekreacyjnego).