Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98 sekretariat@osir.sokolowpodl.pl

CENNIK

usług na krytej pływalni przy ul. Bulwar 1 w Sokołowie Podlaskim

 

L.P. OPIS RODZAJ USŁUGI CENA DOPŁATA
za 1 min.
1.

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

 

7:00 – 14:00

 

SOBOTA, NIEDZIELA i ŚWIĘTA

7:00 – 10:00

BILET NORMALNY 10,00 0,15
2. BILET ZNIŻKOWY 8,00 0,10
3. BILET ULGOWY 7,00 0,10
4

 BILET RODZINNY

“2+1” 3 bilety

22,00  0,10
5

 BILET RODZINNY

“1+2” 3 bilety

19,00  0,10
6.

GRUPY ZORGANIZOWANE

min. 10 osób

6,00  0,10
7.

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

 

14:00 – 21:00

 

SOBOTA, NIEDZIELA i ŚWIĘTA

10:00 – 21:00

BILET NORMALNY 12,00  0,20
8. BILET ZNIŻKOWY 10,00  0,15
9.  BILET ULGOWY 9,00  0,10
10

 BILET RODZINNY

“2+1” 3 bilety

28,00 0,15
11

BILET RODZINNY

“1+2” 3 bilety

25,00 0,15
12.

BILET GRUPOWY SZKOLNY

min. 10 osób

8,00 0,10
13.  WYPOŻYCZENIE Czepek 3,00
14.   Okulary 3,00
15. PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK BILET WAKACYJNY / FERIE ZIMOWE

 

 WG. PROMOCJI

 

 
16.

PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA

7:00 – 21:00

WANNA HYDROMASAŻ “1+2” 30,00
17.   WANNA HYDROMASAŻ “1+2” 45,00  –
18. OPŁATA ZA ZNISZCZENIE LUB ZGUBIENIE WYPOŻYCZONEGO         CZEPKA / OKULARÓW OPŁATA JEDNORAZOWA 12
19. OPŁATA ZA ZGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE PASKA TRANSPONDEROWEGO I TRANSPONDERA OPŁATA JEDNORAZOWA 50

 

 

Informacje dodatkowe

 

1.Przed korzystaniem z basenu lub wanny do hydromasażu Klient zakupuje bilet na zadeklarowany czas pobytu (45 minut). W zamian otrzymuje pasek transponderowy na rękę, upoważniający do wejścia na basen lub wannę, który jest zobowiązany zwrócić przy wyjściu i dokonać ewentualnej dopłaty za przekroczenie zadeklarowanego czasu pobytu.

2.Do powyższego zadeklarowanego czasu pobytu Administrator dolicza nieodpłatnie
20 minut (w przypadku osób niepełnosprawnych – 30 minut) jako czas przeznaczony na przebranie się.

3.Przekroczenie zadeklarowanego czasu pobytu powoduje naliczenie dodatkowych opłat za każdą rozpoczętą minutę pobytu wg. cennika.

4.Do korzystania z biletów ulgowych uprawnione są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.

5.Rodzina 3+ (Sokołowska) dorosły/dziecko – 1/2 CENY BILETU

6.Do korzystania z biletów zniżkowych uprawnieni są:
a/ młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i studenci (do lat 25 ) za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
b/ emeryci i renciści za okazaniem odpowiedniego dokumentu
c/ osoby niepełnosprawne za okazaniem odpowiedniego dokumentu

7.Do korzystania z biletów wakacyjnych/ferie zimowe uprawnione są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież ucząca się.

8.Do wejścia bez opłat uprawnieni są:
a/ dzieci do lat 3 (pod opieką osoby pełnoletniej)
b/ opiekunowie grup zorganizowanych
c/ instruktorzy prowadzący zajęcia wg harmonogramu uzgodnionego z Dyrektorem OSiR
d/ opiekunowie osób niepełnosprawnych, trwale wymagających opieki, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości osoby niepełnosprawnej
e/ osoby wymienione w Zarządzeniu nr 5 Dyrektora OSiR z dnia 22 stycznia 2018 r.

9.Odpłatność za korzystanie z usług na pływalni uwzględnia podatek VAT wynikający z odpowiednich przepisów podatkowych.

10.Przy wejściach grupowych 1 opiekun wstęp bez opłat na każde:
a/ 15 osób wchodzących
b/ 10 osób wchodzących w przypadku grupy przedszkolnej
c/ 5 osób wchodzących w przypadku grupy osób niepełnosprawnych
Dodatkowi opiekunowie – opłata zgodna z cennikiem

11.Bilet Rodzinny („2+1” lub „1+2”) upoważnia do wstępu osób dorosłych wraz z dzieckiem do lat 18.

12.Dyrektor OSiR może indywidualnie ustalić inne opłaty dla grup zorganizowanych niż ustalone w cenniku

13.Wykupienie biletu lub karty abonamentowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i cennika usług na pływalni OSiR.