Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

SKATEPARK ul. Bulwar 1

 

 

REGULAMIN 

Użytkownicy korzystają za skateparku na własną odpowiedzialność.

 1. Od korzystających ze skateparku wymaga się szczególnej ostrożnej i bezpiecznej jazdy.
 2. Urządzenia w obrębie skateparku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na deskorolkach, rolkach oraz rowerach BMX (bez wystających niebezpiecznych elementów), które mają podstawowe umiejętności.
 3. Na jednym elemencie może jeździć tylko jedna osoba.
 4. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki, jest zabroniona.
 5. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą przebywać na terenie skateparku wyłącznie pod opieką rodziców lub innych przedstawicieli usławowych,
 6. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
 7. Zabrania się:

– palenia tytoniu podczas korzystania ze skateparku,

– wnoszenie oraz spożywania alkoholu i innych używek na terenie skateparku,

– przebywanie po spożyciu alkoholu i innych używek na terenie skateparku,

– wprowadzania i wpuszczania psów na obiekty skateparku,

– używania skateparku do innych celów (np. gry w piłkę), – wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników i zanieczyszczających skatepark, jazdy na rowerach innych niż BMX,

 1. Jazda na deskorolce, rolkach czy rowerze BMX jest sportem niebezpiecznym. Przesłrzeg-anie zasad tego regulaminu nie ełiminuje w całości ryzyka urazów.
 2. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie, ponosi użytkownik, w związku z tym, za szkody zarówno na osobie jak i w mieniu, wynikłe z użytkowania skateparku administrator skateparku nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Osoby przebywające na terenie skateparku, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z urządzeń innym osobom zostaną usunięte z obiektu.,
 4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu,,,

 

 

PAMIĘTAJ !!!

Nic nie chroni Cię przed upadkiem z urządzeń, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.