Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

INFORMACJE OGÓLNE

Podlaskie Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji           w Sokołowie Podlaskim

Ul. Bulwar 1

08-300 Sokołów Podlaski

——————————-

Godziny otwarcia  :

 • Poniedziałek – Piątek        9:15 – 21:00
 • Sobota – Niedziela            9:15 – 21:00

Numer telefonu : 25 781 25 98

E-Mail : plywalnia@osir.sokolowpodl.pl

——————————-

Klienci naszej Pływalni mogą korzystać z dwóch basenów :

 • basen pływacki o wymiarach 25 m. x 12,5 m. i głębokości 0,9 m. – 1,8 m. [6 torów]
 • basen rekreacyjny o wymiarach 5 m. x 7 m. i głębokości 0,5 m. – 0,8 m.

 

 • atrakcje wodne (gejzery, bicze wodne, zjeżdżalnia 50 m.) – wanna do hydromasażu.
Jednocześnie na płycie basenu może znajdować się maksymalnie 75 osób. W szatni damskiej znajduję się przewijak dla dzieci.

Regulamin Pływalni OSiR w Sokolowie Podlaskim

 1. Pływalnia jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokolowie Podlaskim
 2. Każdy korzystający z pływalni winien się zapoznać z niniejszym Regulaminem oraz bezwzględnie przestrzegać jego postanowień.
 3. Z pływalni mogą korzystać grupy zorganizowane pod opieką osoby prowadzącej zajęcia oraz osoby indywidualne w godzinach ogólnodostępnych. Rozkład zajęć znajduje się na tablicy ogłoszeń.
 4. Osoby w stanie nietrzeźwym oraz pod działaniem innych podobnych środków, jak również osoby z widocznymi chorobami skóry bądź niezagojonymi zranieniami Me będą wpuszczone na pływalnię.
 5. Wstęp na pływalnię dozwolony jest na podstawie biletu lub karnetu.
 6. Dzieci do lat 7 przebywać mogą na pływalni wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 7. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 15 osób na 1 osobę prowadzącą zajęcia.
 8. Jednocześnie na pływalni przebywać może nie więcej niż 80 osób.
 9. Wszelkie zajęcia na pływalni dozwolone są wyłącznie w obecności ratownika.
 10. Ratownicy noszą stroje koloru pomarańczowego z emblematem WOPR.
 11. Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do noszenia stroju sportowego oraz odpowiedniego obuwia.

13.Na pływalni obowiązuje ogólnie przyjęty strój kąpielowy z niefarbującego materiału.

 1. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie mydłem całego ciała.
 2. Wszyscy uczestnicy zajęć zorganizowanych wchodzą na pływalnię równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach.
 3. Prowadzący zajęcia zorganizowane zobowiązany jest przebywać na pływalni 10 minut przed ich rozpoczęciem. Grapa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczona na pływalnię.
 4. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia.
 5. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności: wchodzić do wody bez zezwolenia, biegać po chodnikach otaczających basen, wpychać lub wrzucać do wody inne osoby korzystające z pływalni, skakać w miejscach do tego nieodpowiednich, niszczyć urządzenia i sprzęt pływalni, zaśmiecać jej teren

19.Na terenie pływalni obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt.

 1. Zabrania się na terenie pływalni wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i konsumpcji innych środków o podobnym działaniu, palenia papierosów.
 2. W czasie zawodów organizator zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pływalni oraz odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo pływających.
 3. Za stan bezpieczeństwa grup zorganizowanych ćwiczących w basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca zajęcia, a za właściwe zachowanie w pomieszczeniach natrysków oraz szatni odpowiada kierownik grapy.
 4. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.
 5. Grupy i osoby posiadające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swych uprawnień osobom trzecim.
 6. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień może natychmiastowo zakazać dalszego korzystania z pływalni
 7. Wszyscy korzystający z pływalni powinni po zajęciach złożyć sprzęt pływacki i ratowniczy w odpowiednich miejscach.

27.Na sygnał oznaczający koniec zajęć (długi dzwonek) korzystający powinni natychmiast opuścić niecki pływalni

 1. Wszyscy korzystający z pływalni upoważnieni są do wejścia do szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona.
 2. Za przedmioty wartościowe oraz pieniądze pozostawione w szatni kierownictwo pływalni nie bierze odpowiedzialności.
 3. Całkowita odpowiedzialność materialna za uszkodzenia sprzętu lub urządzeń pływalni z winy korzystających spada na instytucje lub osobę wyrządzającą szkodę.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni niezależnie od ewentualnego skierowania na drogę postępowania o wykroczenie.
 5. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na pływalni obowiązane są podporządkować się ich poleceniom i nakazom
 6. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu pływalni lub dyżurującemu ratownikowi

Dyrektor OSiR