Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę
Prowadzący zajęcia : Elżbieta Lech

Termin zajęć : Poniedziałek 19:30

Zapisy w kasie Pływalni.

 

REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA AEROBICU KRYTEJ PŁYWALNI OSiR  W SOKOŁOWIE PODLASKIM

 1. Organizatorem zajęć aqua aerobiku jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim.
 2. Zajęcia odbywają się na Krytej Pływalni OSiR, ul. Bulwar 1 w Sokołowie Podlaskim.
 3. Uczestnicy zajęć aqua aerobiku zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu aqua aerobiku i regulaminów wewnętrznych obowiązujących na Krytej Pływalni OSiR.
 4. Zajęcia aqua aerobik odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.
 5. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wcześniejszym zapisaniu się na nie oraz wykupieniu karnetu w kasie krytej pływalni.
 6. Każdy klient otrzymuje imienny karnet wstępu na zajęcia.
 7. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zapisów oraz dokonanie za nie opłaty. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona.
 8. Karnet na zajęcia należy wykorzystać w terminie na jaki został wystawiony. Nie ma możliwości przepisania zajęć na następny okres rozliczeniowy.
 9. Wykupując karnet uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z wejściem na basen, rezerwacją toru, opłatą instruktora.
 10. Cena obejmuje 65 minut pobytu na basenie, w tym 45 minut zajęć.
 11. W przypadku nieobecności na zajęciach nie ma możliwości odrobienia zajęć i nie przysługuje za nie zwrot pieniędzy.
 12. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska.
 13. OSiR oraz osoba prowadząca zajęcia nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niestosowania się do poleceń i wskazówek.
 14. Instruktor ma prawo wyprosić z zajęć uczestnika gdy ten swoim zachowaniem przeszkadza współćwiczącym bądź nie stosuje się do poleceń Instruktora.
 15. OSiR zapewnia opiekę kadry instruktorsko – ratowniczej podczas zajęć.
 16. W przypadku złego samopoczucia lub dysfunkcji aparatu ruchu należy natychmiast poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia.
 17. Zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne z deklaracją, iż nie występują żadne przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa w zajęciach aqua aerobik.
 18. Wnosząc opłatę za zajęcia uczestnik lub prawny opiekun deklaruje, iż zapoznał się z treścią powyższego regulamin, regulaminów wewnętrznych krytej pływalni               OSiR, akceptuje je i zobowiązuje się do warunków w nich zawartych.