Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI, ul. Lipowa 50

Regulamin

Na placu zabaw obowiązuje:

– cisza nocna w godzinach 22:00 – 6:00;

– zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu;

– zakaz wnoszenia produktów w szklanych opakowaniach;

– zakaz śmiecenia.

Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO BAWIĄCYCH SIĘ PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH REGUŁ:

– Na terenie placu zabaw zabronione są gry zespołowe oraz jazda na rowerze;

– Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych;

– Zabronione jest wchodzenie na dachy wież i domków. Nieprzestrzeganie zakazu grozi poważnym upadkiem!

– Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcyjne urządzeń, szczególnie huśtawek i drabinek;

– Zabronione jest korzystanie z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce.

Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych najmłodszych. Starajmy się, by zabawa ta nie była zmącona wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami i dbajmy o to miejsce, by nasze dzieci miały możliwość zabawy w przyzwoitych warunkach.

 —

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI N ŚWIEŻYM POWIETRZU

1. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń

2. Podczas ćwiczeń, na stanowisku oraz w przestrzeni wokół może przebywać wyłącznie osoba ćwicząca.

3. Na terenie siłowni obowiązuję cisza nocna w godz. od 22′ do 6°°.

4. Siłownia udostępniona jest nieodpłatnie.

5. Urządzenia przeznaczone dla osób o wzroście powyżej 140cm.

6. Korzystający z urządzeń na siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.

7. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

8. Osoby korzystające z siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

9. Na terenie siłowni zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających, substancji psychotropowych i napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych.

10. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenie z którego się korzystało, winno być pozostawione w należytym stanie technicznym. Jego otoczenie powinno być czyste. Siłownia na świeżym powietrzu ma służyć naszemu wypoczynkowi, starajmy się, aby nie doszło do wypadków spowodowanych nieprzemyślanymi działaniami.