Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98 sekretariat@osir.sokolowpodl.pl

STADION ul. Lipowa 50

 

 

Wymiary płyty boiska : 100 x 64 m                                            Bieżnia poliuretanowa : 4 torowa o długości 400 m

Nawierzchnia : trawiasta                                                              Skocznie do skoku w dal : 1

Liczba miejsc siedzących :                                                            Rzutnia do pchnięcia kulą : 1

Szatnie z sanitariatem : 5

 

Miejsca parkingowe : 20

 

Obiekt jest w trakcie przebudowy.

 

—————————————————————————————————————–

 

REGULAMIN korzystania z obiektów sportowych OSIR przy ul. Lipowej 50

 

Administratorem Stadionu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim.

 

1. korzystanie ze stadionu może odbywać się w godzinach 7.00 – 21.30

  1. Do korzystania z obiektu uprawnione są grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne; które uzyskały zgodę administratora i zapoznały się z regulaminem.
  2. Kluby sportowe i grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia wyłącznie pod kierunkiem trenera; instruktora lub innej osoby odpowiedzialnej za grupę.
  3. Osoby niepełnoletnie, przebywające na terenie obiektu, pozostają wyłącznie pod opieką dorosłych. 5. Za bezpieczeństwo osób i przedmiotów stanowiących własność korzystających OM nie ponosi odpowiedzialności,
  4. Korzystanie ze sprzętu i urządzeń sportowych odbywa się na odpowiedzialność użytkowników stadionu
  5. Korzystający ze stadionu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone zniszczenia
  6. O ewentualnych wypadkach i wszelkich szkodach korzystający zobowiązani są poinformować administratora obiektu.
  7. Do uczestnictwa w imprezach odpłatnych upoważnia bilet wstępu wykupiony w kasach organizatora, który należy zachować do kontroli i okazać na każde żądanie służb porządkowych.
  8. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników stadionu, służb porządkowych i innych osób reprezentujących administratora.
  9. Osoby, zakłócające porządek będą zmuszone do opuszczenia obiektu.

 

Na terenie stadionu obowiązuje zakaz:

– korzystania z boisk trawiastych bez zgody administratora

– palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających,

– wnoszenia przedmiotów uważanych powszechnie za niebezpieczne (broń, rozpylacze gazu, przedmioty pirotechniczne, butelki ze szkła, itp.) wprowadzania psów i innych zwierząt,

– poruszania się pojazdami mechanicznymi poza parkingiem – wszelkiego handlu, rozdawania druków, ulotek, przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych bez zgody administratora,

– umieszczania wszelkich reklam – bez zgody administratora, – załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu.

 

Odpowiedzialność.

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie ponoszą odpowiedzialność karno – administracyjną