Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką i standardami ochrony małoletnich:

http://www.osir.sokolowpodl.pl/…/polityka-i-standardy…/

15 lutego 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1606, dalej jako: ustawa).

Nowelizacja ta nazywana jest bardzo często ustawą Kamilka [ na fali oburzenia po śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy, zakatowanego przez ojczyma].

Zgodnie z art. 10 ustawy obowiązek wprowadzenia wyżej wymienionych standardów musi być zrealizowany w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tzw. ustawy Kamilka – czyli do

15 sierpnia 2024 r. Jest to tak zwany okres przejściowy, na dostosowanie działalności danego podmiotu do zgodności z ustawą.

Fot. : www.gov.pl