Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę
WANNA Z HYDROMASAŻEM
GODZINY OTWARCIA 

Poniedziałek                                           12.00 –  20.00

Wtorek                                                     12.00 –  20.00

Pozostałe dni tygodnia                           09.00 –  20.00

 

Maksymalna liczba osób korzystających z wanny:

dwoje dorosłych + dwoje dzieci lub troje dorosłych.

——————————————————————————-

 • REGULAMIN KORZYSTANIA Z WANNY DO HYDROMASAŻU
 1. Podczas korzystania z wanny do hydromasażu należy bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego Krytej Pływalni OSiR w Sokołowie Podlaskim.
 2. Korzystanie z wanny do hydromasażu dozwolone jest tylko w godzinach wyznaczonych przez Zarządcę obiektu.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Czas pobytu w kompleksie pomieszczeń wanny do hydromasażu wynosi łącznie 55 minut (pobyt pod prysznicem oraz w szatni przed i po opuszczeniu wanny).
 5. Wstęp do kompleksu pomieszczeń  wanny do hydromasażu mają wyłącznie osoby korzystające z urządzenia.
 6. Do pomieszczenia z wanną do hydromasażu można  wchodzić wyłącznie w stroju kąpielowym i zmienionym obuwiu.
 7. W wannie do hydromasażu jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.
 8. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia (nadciśnienie, choroby serca, układu krążenia itd.) mogą korzystać z wanny wyłącznie po konsultacji ze swoim lekarzem. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania tych osób w wannie do hydromasażu.
 9. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i wodą.
 10. Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
 11. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
 12. Korzystającym z wanny nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
 13. Do pomieszczeń wanny do hydromasażu nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, użycie środków odurzających oraz osoby posiadające widoczne choroby skóry bądź nie zagojone zranienia.
 14. Osobom przebywającym w wannie zabrania się:
  a)wszczynania fałszywych alarmów,
  b) nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
  c) manipulowania przy dyszach i pokrętłach,
  d) wpychania osób do wanny,
  e) zanurzania głowy,
  f) wylewania wody z wanny,
  g) siadania na obrzeżu niecki wanny.
 15. W kompleksie pomieszczeń wanny do hydromasażu obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom obsługi.
 16. Osoby obsługi wanny do hydromasażu mogą kontrolować sposób korzystania z urządzenia, a w razie naruszenia regulaminu zakazać dalszego korzystania.
 17. Za przedmioty pozostawione w szatni kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 18. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu odpowiedzialność ponosi sprawca.
 19. Całkowitą odpowiedzialność materialną za uszkodzenia sprzętu lub urządzeń z winy korzystającego z wanny do hydromasażu pokrywa osoba wyrządzająca szkodę.
 20. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Pływalni.

Regulamin zatwierdził

Dyrektor OSiR w Sokołowie Podlaskim