Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98 sekretariat@osir.sokolowpodl.pl
WANNA Z HYDROMASAŻEM

 

GODZINY OTWARCIA 

 

Poniedziałek                                           12.00 –  20.00

Wtorek                                                     12.00 –  20.00

Pozostałe dni tygodnia                           09.00 –  20.00

 

Maksymalna liczba osób korzystających z wanny:

dwoje dorosłych + dwoje dzieci lub troje dorosłych.

 

——————————————————————————-

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WANNY DO HYDROMASAŻU

 1. Wanna do hydromasażu wraz z zapleczem jest częścią składową krytej pływalni Ośrodka Sportu
 2. Wanna do hydromasażu jest czynna codziennie 8.00 – 21.00.
 3. Czas pobytu w kompleksie pomieszczeń wanny zwanym dalej 1 seansem wynosi razem 40 min.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z wanny tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 5. W przypadku wydłużenia seansu na okres kolejnego wejścia będzie pobrana opłata za cały kolejny seans.
 6. Wstęp do kompleksu pomieszczeń z wanną mają tylko osoby korzystające z urządzenia.
 7. Korzystanie z urządzenia może się odbywać indywidualnie lub w grupie do 5 osób.
 8. Do kompleksu pomieszczeń wanny nie będą wpuszczane osoby w stanie nietrzeźwym oraz osoby posiadające widoczne choroby skóry bądź nie zagojone
 9. Każdą osobę przed wejściem do wanny obowiązuje dokładne umycie się pod natryskiem.
 10. Do pomieszczenia z wanną mogą wchodzić osoby w stroju kąpielowym bez obuwia.
 11. W kompleksie pomieszczeń wanny obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom obsługi
 12. Korzystającym z wanny nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności: biegać, palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, niszczyć urządzeń oraz sprzętu, zaśmiecać , hałasować, przyprowadzać psy i inne zwierzęta.
 13. Za stan bezpieczeństwa korzystania z wanny do hydromasażu odpowiedzialność ponosi gospodarz obiektu.
 14. Osoby posiadające uprawnienia do korzystania z wanny nie mogą odstępować swych uprawnień innym osobom.
 15. Osoby z obsługi wanny do hydromasażu mogą kontrolować w uzasadnionych przypadkach sposób korzystania z urządzenia a w razie naruszenia regulaminu zakazać dalszego korzystania.
 16. Za przedmioty pozostawione w szatni nie oddane do dypozytu kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z pomieszczeń wanny nie zależnie od ewentualnego skierowania na drogę postępowania o wykroczenie.
 18. Całkowitą odpowiedzialność materialną za uszkodzenia sprzętu lub urządzeń z winy korzystających z wanny pokrywa instytucja lub osoba wyrządzająca szkodę.
 19. Skargi i wnioski należy zgłaszać gospodarzowi obiektu.

Książka skarg i wniosków znajduje się w pomieszczeniu kasy obiektu basenowego.