Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

usług na krytej pływalni przy ul. Bulwar 1 w Sokołowie Podlaskim

L.P. OPIS RODZAJ USŁUGI CENA DOPŁATA
za 1 min.
1. PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

7:00 – 14:00

SOBOTA, NIEDZIELA i ŚWIĘTA

7:00 – 10:00

BILET NORMALNY 15,00 0,30
2. BILET ZNIŻKOWY 13,00 0,25
3. BILET ULGOWY 12,00 0,25
4  BILET RODZINNY

„2+1” 3 bilety

37,00  0,65
5  BILET RODZINNY

„1+2” 3 bilety

34,00  0,60
6. GRUPY ZORGANIZOWANE

min. 10 osób

11,00  0,20
7. PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

14:00 – 21:00

SOBOTA, NIEDZIELA i ŚWIĘTA

10:00 – 21:00

BILET NORMALNY 18,00  0,35
8. BILET ZNIŻKOWY 15,00  0,30
9.  BILET ULGOWY 14,00  0,25
10  BILET RODZINNY

„2+1” 3 bilety

43,00 0,75
11 BILET RODZINNY

„1+2” 3 bilety

40,00 0,70
12. BILET GRUPOWY SZKOLNY

min. 10 osób

13,00 0,25
13.  WYPOŻYCZENIE Czepek 3,00
14. Okulary 3,00
15. PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK BILET WAKACYJNY / FERIE ZIMOWE WG. PROMOCJI
16. PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA

7:00 – 21:00

WANNA HYDROMASAŻ „1+2”
17. WANNA HYDROMASAŻ „1+2”  –
18. OPŁATA ZA ZNISZCZENIE LUB ZGUBIENIE WYPOŻYCZONEGO         CZEPKA / OKULARÓW OPŁATA JEDNORAZOWA 12
19. OPŁATA ZA ZGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE PASKA TRANSPONDEROWEGO I TRANSPONDERA OPŁATA JEDNORAZOWA 50

Program „Sokołowska Rodzina 3+”

20.

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

7:00 – 14:00

SOBOTA, NIEDZIELA i ŚWIĘTA

7:00 – 10:00

BILET NORMALNY

11,00

0,30

BILET ZNIŻKOWY

10,00

0,25

BILET ULGOWY

10,00

0,25

21.

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

14:00 – 21:00

SOBOTA, NIEDZIELA i ŚWIĘTA

10:00 – 21:00

BILET NORMALNY

14,00

0,35

BILET ZNIŻKOWY

12,00

0,20

BILET ULGOWY

11,00

0,25

LP.OPISRODZAJ USŁUGICENADOPŁATA
za 1 min.
1WYNAJEMREZERW. TORU BASENU PŁYWACKIEGO (max.10 osób)200,00 złnie dotyczy
REZERWACJA BASENU PŁYWACKIEGO (max.70 osób)700,00 złnie dotyczy
REZERWACJA BASENU
rekreacyjnego (max.10 osób)
250,00 złnie dotyczy
2AEROBIC8 zajęć miesięcznie
3AQUAAEROBIC8 zajęć miesięcznie200,00 zł
4OPŁATA ZA WYDANIE KARTY ABONAMENTOWEJopłata jednorazowa10,00 zł
5PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELANAUKA PŁYWANIA dla 1 osoby90,00 złwg.
cennika
biletów
6PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELANAUKA PŁYWANIA dla 2 osób120wg.
cennika
biletów
7PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELANAUKA PŁYWANIA dla 3 osób150,00 złwg.
cennika
biletów
8PEŁNY ZAKRES GODZIN PRACY PŁYWALNI
WAŻNOŚĆ 60 DNI
KARTA ABONAMENTOWA O WARTOŚCI 140 zł120,00 złwg.
cennika
biletów
9PEŁNY ZAKRES GODZIN PRACY PŁYWALNI
WAŻNOŚĆ 90 DNI
KARTA ABONAMENTOWA O WARTOŚCI 220 zł180,00 złwg.
cennika
biletów
10PEŁNY ZAKRES GODZIN PRACY PŁYWALNI
WAŻNOŚĆ 120 DNI
KARTA ABONAMENTOWA O WARTOŚCI 290 zł240,00 złwg.
cennika
biletów
11PEŁNY ZAKRES GODZIN PRACY PŁYWALNI BEZ LIMITU CZASOWEGO
WAŻNOŚĆ 180 DNI
KARTA ABONAMENTOWA

OPEN NORMALNY
700,00 złnie dotyczy
12PEŁNY ZAKRES GODZIN PRACY PŁYWALNI BEZ LIMITU CZASOWEGO
WAŻNOŚĆ 180 DNI
KARTA ABONAMENTOWA

OPEN ZNIŻKOWY
630,00 złnie dotyczy
13PEŁNY ZAKRES GODZIN PRACY PŁYWALNI BEZ LIMITU CZASOWEGO
WAŻNOŚĆ 180 DNI
KARTA ABONAMENTOWA

OPEN ULGOWY
570,00 złnie dotyczy
14OPŁATA INSTRUKTORSKARYCZAŁT MIESIĘCZNYwg. odrębnej umowynie dotyczy

Informacje dodatkowe
1.Przed korzystaniem z basenu lub wanny do hydromasażu Klient zakupuje bilet na zadeklarowany czas pobytu (45 minut). W        zamian otrzymuje pasek transponderowy na rękę, upoważniający do wejścia na basen lub wannę, który jest zobowiązany            zwrócić przy wyjściu i dokonać ewentualnej dopłaty za przekroczenie zadeklarowanego czasu pobytu.

2.Do powyższego zadeklarowanego czasu pobytu Administrator dolicza nieodpłatnie
   20 minut (w przypadku osób niepełnosprawnych – 30 minut) jako czas przeznaczony na przebranie się.

3.Przekroczenie zadeklarowanego czasu pobytu powoduje naliczenie dodatkowych opłat za każdą rozpoczętą minutę pobytu            wg. cennika.

4.Do korzystania z biletów ulgowych uprawnione są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież ze szkół                           gimnazjalnych, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.

5.Rodzina 3+ (Sokołowska) dorosły/dziecko – wg. cennika.

6.Do korzystania z biletów zniżkowych uprawnieni są:

a/ młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i studenci (do lat 25 ) za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

b/ emeryci i renciści za okazaniem odpowiedniego dokumentu

c/ osoby niepełnosprawne za okazaniem odpowiedniego dokumentu

7.Do korzystania z biletów wakacyjnych/ferie zimowe uprawnione są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież           ucząca się.

8.Do wejścia bez opłat uprawnieni są:

a/ dzieci do lat 3 (pod opieką osoby pełnoletniej)
b/ opiekunowie grup zorganizowanych
c/ instruktorzy prowadzący zajęcia wg harmonogramu uzgodnionego z Dyrektorem OSiR
d/ opiekunowie osób niepełnosprawnych, trwale wymagających opieki, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności wraz z             dowodem tożsamości osoby niepełnosprawnej
e/ osoby wymienione w Zarządzeniu nr 5 Dyrektora OSiR z dnia 22 stycznia 2018 r.

9.Odpłatność za korzystanie z usług na pływalni uwzględnia podatek VAT wynikający z odpowiednich przepisów podatkowych.

10.Przy wejściach grupowych 1 opiekun wstęp bez opłat na każde:

a/ 15 osób wchodzących
b/ 10 osób wchodzących w przypadku grupy przedszkolnej
c/ 5 osób wchodzących w przypadku grupy osób niepełnosprawnych

Dodatkowi opiekunowie – opłata zgodna z cennikiem

11.Bilet Rodzinny („2+1” lub „1+2”) upoważnia do wstępu osób dorosłych wraz z dzieckiem do lat 18.

12.Dyrektor OSiR może indywidualnie ustalić inne opłaty dla grup zorganizowanych niż ustalone w cenniku

13.Wykupienie biletu lub karty abonamentowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i cennika usług na pływalni OSiR.