Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98 sekretariat@osir.sokolowpodl.pl

SAUNA SUCHA ul. Lipowa 50

 

 

Rezerwacja pod numerem tel 25 781 26 67 lub osobiście w biurze OSIR.

 

Cennik :

1/2 osoby      – 20 zł [ łącznie za grupę ]

3/4 osoby      – 30 zł [ łącznie za grupę ] 

 

———————————————————————————————————————————————————

 

REGULAMIN SAUNY SUCHEJ OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

 1. Regulamin dotyczący sauny suchej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim (zwany dalej : „Regulaminem”) ustala zasady korzystania z sauny suchej, znajdującej się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Lipowej 50.
 2. Osoby korzystające z sauny deklarują brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do tego typu zabiegów i biorą pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 3. Sauna jest dostępna dla klientów Ośrodka Sportu i Rekreacji w godzinach 16:00 – 21:00 (ostatnie wejście o godzinie 20:00), od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt.
 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość zamknięcia sauny lub odwołania możliwości korzystania z niej. Informacje o odwołaniu korzystania umieszczane będą na stronie internetowej Ośrodka bądź udzielane telefonicznie.
 5. Warunkiem korzystania z sauny jest wcześniejsza rezerwacja (telefoniczna pod numerem 25 781 26 67 lub bezpośrednio w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Lipowej 50) oraz opłacenie wejścia / wykupienie karnetu w kasie Ośrodka przy ul. Lipowej 50.
 6. Cena za korzystanie z sauny jest zgodna z obowiązującym cennikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim.
 7. Karnety uprawniające do skorzystania z sauny są dokumentami imiennymi i muszą być okazywane przy każdorazowym wejściu do sauny.
 8. W przypadku zgubienia karnetu uprawniającego do skorzystania z sauny lub jego kradzieży albo utraty z innych przyczyn, Ośrodek Sportu i Rekreacji nie będzie wystawiać duplikatu tego karnetu, co oznacza, iż pełne ryzyko i wszystkie konsekwencje ( w tym straty finansowe ) jego utraty obiążają wyłącznie posiadacza tego karnetu.
 9. Z sauny jednocześnie mogą korzystać maksymalnie 4 osoby.
 10. Z sauny nie mogą korzystać osoby poniżej 12 roku życia.
 11. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 12. Osobom przebywającym na terenie sauny zabrania się :

– zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite,

– dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych,

– wnoszenia i spożywania alkoholu

– wnoszenia i spożywania jedzenia

– palenia tytoniu.

 1. Kąpiel w saunie nie powinna przekraczać 3 cykli, gdzie przez cykl rozumie się : fazę nagrzania ciała, schłodzenia i wypoczynku.
 2. Jednorazowa wizyta w saunie powinna trwać ok. 5-15 minut, a całkowity czas nie powinien przekaczać 30 minut na dobę.
 3. Osoby korzystające z sauny mogą do niej wracać od 2 do 3 razy z zachowaniem przynajmniej 12 minutowych przerw.
 4. Ogólne zasady przygotowania do kąpieli w saunie :

– przed planowaną kąpielą nie należy spożywać obfitego posiłku,

– do kąpieli nie należy podchodzić na czczo,

– przed planowaną kąpielą bezwzględnie nie wolno spożywać alkoholu,

– przed planowaną kąpielą nie stosujemy wyczerpującego wysiłku fizycznego,

– nie należy planować kąpieli przed forsownymi ćwiczeniami fizycznymi,

– przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stac się przyczyną poparzeń ciała,

– przed planowaną kąpielą należy dokładnie umyć ciało pod natryskiem i osuszyć ręcznikiem,

– przed planowaną kąpielą należy ogrzać stopy ciepłą wodą.

 1. Ogólne zasady obowiązujące  w trakcie trwania kąpieli w saunie :

– do sauny należy wchodzić nago,

– podczas kąpieli wykorzystujemy ręcznik w celach higienicznych,

– kąpiel w saunie rozpoczyna się od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia,

– w saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych,

– po każdym pobycie w kabinie sauny opuszczamy ją w sposób spokojny, pamiętając o tym, że po wstaniu z pozycji leżącej należy odczekać w pozycji siedzącej około 1 – 2 minut, by w ten sposób zapobiec omdleniu,

– po opuszczeniu kabiny sauny udajemy się pod prysznic w celu schłodzenia ciała,

– przy schładzaniu ciała należy zacząć od stóp do głowy, w kierunku sercan, nie należy polewać zimnej wody bezpośrednio na rozgrzaną głowę,

– kazdy cykl kąpieli powinno się zakończyć odpoczynkiem w pozycji leżącej, trwającym nie mniej niż 12 minut.

– w przerwach między cyklami kąpieli można spożyć małe ilości wody w celu uzupełnienia brakujących minerałów w organizmie, resztę płynów należy uzupełnić po ostatnim cyklu,

– w momencie maksymalnego przegrzania należy saunę opuścić. Uczucie ucisku na klatkę piersiową, bicie serca, zawroty głowy i osłabienie lub inne objawy tego typu są wynikiem niepotrzebnego przedłużania pobytu w saunie.

 1. Ogólne zasady dotyczące kąpieli w saunie :

– po ostatnim wyjściu z sauny nie należy myć ciała mydłem,

– przed opuszczeniem terenu sauny należy odpocząć min. 12 – 20 min., w celu adaptacji do temperatury otoczenia,

– w przypadku stwierdzenia pogorszenia samopoczucia należy zgłosić się do lekarza,

 1. Bezwzględne przeciwwskazania do korzystania z sauny obejmują :

– ciążę,

– menstruację,

– ostre stany reumatyczne,

– nowotwory,

– infekcje pulmonologiczne :  przeziębienie, gruźlicę, ostry stan astmatyczny,

– niewydolność serca i krążeniową

– niewydolność wieńcową,

– nadciśnienie,

– zakrzepowe zapalenie żył,

– epilepsję,

– klaustrofobię,

– ostre i półostre stany zapalne skóry, wrzody, guzy.

 1. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2017 r.