Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

Zapraszamy do udziału w Biegu Niepodległości w Sokołowie Podlaskim!

Bieg odbędzie się w Parku Przemysłowym przy ulicy Fabrycznej 11 listopada 2022 roku.

W ramach imprezy odbędzie się 7 biegów :

Pętla 370 metrów :

11:00 – bieg w kategorii „Przedszkole i młodsi”

11:15 – bieg w kategorii „Szkoły podstawowe, klasy I-II”

Pętla 720 metrów :

11:30 – bieg w kategorii „Szkoły podstawowe, klasy III-IV”

11:45 – bieg w kategorii „Szkoły podstawowe, klasy V-VI”

około 12:00 dekoracja podium zakończonych biegów

Pętla 1550 metrów :

12:30 bieg w kategorii „Szkoły podstawowe, klasy VII-VI / trasa 1550 metrów

13:00 bieg w kategorii „Szkoły średnie” / trasa 1550 m dziewczyny i 3100 m chłopaki

13:30 bieg w kategorii „OPEN” / trasa 3100 m kobiety i 4650 mężczyźni

około 14:00 dekoracja podium zakończonych biegów

Prosimy o wcześniejsze stawienie się w miejscu imprezy ze względu na możliwość przyspieszenia poszczególnych biegów.

ZGŁOSZENIA

Grupy zorganizowane ze szkół proszone są o dostarczenie OSIR list zgłoszeniowych do środy 9 listopada.

Zgłoszenia indywidualne w dniu imprezy przyjmowane będą osobiście w biurze zawodów w namiocie OSIR przy strażnicy OSP.

Dane niezbędne do zgłoszenia:

– imię i nazwisko

– data urodzenia

– kategoria biegu

ZASADY UCZESTNICTWA

1/ Uczestnicy ze zorganizowanych grup szkolnych muszą posiadać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu długodystansowym oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2/ Pełnoletni uczestnicy indywidualni muszą złożyć podpis na liście zgłoszeniowej który zaświadcza o zapoznaniu się z regulaminem imprezy, braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu długodystansowym oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także świadomości zagrożeniem SARS CoV-2 i brakiem ewentualnych roszczeń względem Organizatora z tytułu powyższych.

3/ Niepełnoletni uczestnicy indywidualni muszą stawić się z rodzicem, bądź pełnoletnim opiekunem prawnym, który złoży podpis na zgłoszeniu, zaświadczający o zapoznaniu się z regulaminem imprezy, braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu długodystansowym oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także świadomości zagrożeniem SARS CoV-2 i brakiem ewentualnych roszczeń względem Organizatora z tytułu powyższych.

4/ Udział w biegu może nastąpić wyłącznie z naklejonym numerem startowym.

5/ Uczestnicy poruszają się tylko i wyłącznie po wyznaczonej trasie;

6/ Bieg nieoznakowanymi ścieżkami jest równoznaczny z dyskwalifikacją.

7/ O kolejności na mecie decyduje sędzia zapisujący wyniki biegu na mecie.

8/ Każdy Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym biegu.

9/ Pobranie numeru i udział w biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”

INFORMACJE DODATKOWE

1/ Do dyspozycji uczestników biegu udostępnione będą namioty – przebieralnie. [ Organizator nie odpowiada za rzeczy w nich pozostawione ] .

2/ Po ukończeniu biegu każdy uczestnik jest uprawniony do otrzymania gorącego napoju oraz posiłku regeneracyjnego.

3/ Nad zdrowiem uczestników imprezy będą czuwali ratownicy medyczni z karetką.

4/ Organizator imprezy zapewnia ubezpieczenie wszystkim uczestnikom biegu.

5/ O wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Organizator imprezy, któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji Regulaminu.

6) Wszelkie informacje oraz wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.osir.sokolowpodl.pl oraz naszym FB.

Zapraszamy do udziału i śledzenia imprezy.