Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

W trakcie ferii zimowych zespoły sekcji koszykówki OSIR Sokołów Podlaski szlifowały formę przed drugą częścią sezonu 2020/2021.

U9 Grupa Naborowa, trener Mariusz ŚwierkGruba

Naborowa pracowała intensywnie w pierwszym tygodniu ferii. Frekwencja utrzymywała się na poziomie 30 zawodniczek.

Na zajęciach w formach zabawowych doskonalone były głównie :

– mobilność i gibkość,

-koordynacja wzrokowo-ruchowa

Minikoszykówka U11, trener Anna Wojewódzka

Zajęcia odbywały się zgodnie z dotychczas obowiązującym harmonogramem zajęć tj. poniedziałek, środa i piątek. Frekwencja na zajęciach wynosiła 12 zqwodniczek.

Zajęcia poświęcone były głównie na doskonalenie takich elementów technicznych jak :

– rzut (z miejsca i dwutaktu),- poruszanie się w ataku pozycyjnym

– nauka uwolnienia i wyjścia do piłki – doskonalenie poruszania się w obronie.

Młodziczki U13, trener Marcin Starzak

W okresie 4-17.01.2021 odbyło się 8 zajęć treningowych oraz jeden mecz ligowy (MKS Pruszków). W treningach uczestniczyła większość zawodniczek grupy szkoleniowej – 10 zawodniczek.

W aspekcie motorycznym główny akcent położono na :

– kształtowanie mobilności i gibkości,

– siły ogólnej

– koordynacji wzrokowo-ruchowej.

W zakresie treningu techniczno-taktycznego pracowano nad:

– techniką indywidualną

– doskonalenie kozłowania, podań oburącz i jednorącz;

– współpracą w ataku – 2×0, 3×0, 2×2, 3×3;

– współpracą w obronie

– technika poruszania się, 1×1, 2×2.

Kadetki U15, trener Krzysztof Iwański / Juniorki U17, trener Rafał Haponik

Treningi zespołów U15 i U17 odbywały się wspólnie w drugim tygodniu ferii. Zajęcia treningowe zorganizowano od poniedziałku do piątku dwa razy dziennie przed i po południu w halach sportowych Szkoły Podstawowej nr 3 i Zespołu Szkół Salezjańskich. W treningach uczestniczyły wszystkie zawodniczki zespołu U15 – 13 zawodniczek oraz w U17 – 7 zawodniczek (absencja kontuzjowanej Mai Zajączkowskiej.

Główne założenia treningowe to:

– Kształtowanie cech motorycznych, zwłaszcza: siły, szybkości, skoczności, koordynacji ruchowej

– Doskonalenie techniki indywidualnej w ataku: kozłowanie pod naciskiem obrońcy, podania jednorącz, rzut w wyskoku po zatrzymaniu na I i II tempa.

– Doskonalenie techniki indywidualnej w obronie: praca ramion i nóg, nacisk na atakującego z piłką, zastawienie zawodnika rzucającego- Doskonalenie obrony strefowej 3:2

– Nauczanie obrony strefowej pressing na całym boisku (zona press 1:2:2)

Zawodniczki z zespołów kadetek i juniorek młodszych aktywnie brały udział w organizacji meczy ligowych 1LK (sekcja porządkowa) 13.01 (mecz MPKK z AZS Uniwersytet Gdański) i 16.01 (mecz MPKK z Polonia Warszawa).

?
?
?