Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

Przypominamy o właściwym korzystaniu z otaczającej nas infrastruktury i przestrzeganiu regulaminu stadionu przy ul. Lipowej 50.

Wejście na obiekt znajduje się od ul. Lipowej [brama wjazdowa oraz furtka].

Obiekt jest monitorowany i w przypadku nagminnego korzystania z drogi na skróty, w postaci przeskakiwania przez siatkę ogrodzenia od ul. Stadionowej, będziemy pociągać do odpowiedzialności łamiących regulamin obiektu.