Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

Zapraszamy jako współorganizator do udziału w 4. edycji turnieju.

Turniej odbędzie się  w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 24, w terminie 05-06.04.2019 r. [godziny rozpoczęcia turnieju zostaną podane na stronie www.osir.sokolowpodl.pl na tydzień przed datą ropoczęcia Turnieju].

KATEGORIE

Turniej będzie rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych :

JUNIOR – rocznik 1999 – 2003, aktualnie uczący się w szkołach średnich (05.04.2019 r.)

OPEN – roczniki 2003 i starsi (06.04.2019 r.)

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia zespołów odbywają się wyłącznie za pośrednictwem maila wysłanego na adres sport@osir.sokolowpodl.pl, z dołączoną prawidłowo wypełnioną Kartą Zgłoszenia Zespołu dla danej kategorii do dnia 02.04.2019 r.

Niepłenoletni zawodnicy w kategorii „JUNIOR” oraz „SENIOR” muszą posiadać w dniu rozpoczęcia ww. imprezy  prawidłowo wypełniony dokument „Zgoda Rodzicow_Opiekunow  IV Turniej PPRPS”.

Każdy z zawodników w kategorii „JUNIOR” zobowiązany jest posiadać aktualną legitymację szkolną ze zdjęciem.

Pełną odpowiedzialność za brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju ponosi pełnoletni zawodnik, rodzic lub opiekun prawny zawodnika niepełnoletniego.

Uczestnicy turnieju ubezpieczają się na koszt własny ( np. ubezpieczenie szkolne).

 Udzial w Turnieju jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku zawodników w celu przeprowadzenia imprezy oraz podsumowania wydarzenia w mediach Organizatorów oraz w mediach lokalnych.

  • Każdy zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden zespół w danej kategorii wiekowej w trakcie trwania Turnieju.
  • W przypadku zmiany zespołu przez zawodnika  w trakcie Turnieju następuje automatyczne wykluczenie z rozgrywek zawodnika i zespołu, w którym zawodnik wystąpił po raz drugi .
  • Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną.