Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

Bieg masowy dla upamiętnienia 100 Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

ORGANIZATORZY IMPREZY

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim

 —

Udział w Biegu jest darmowy.

Organizator nie pobiera od uczestników wpisowego.

KATEGORIE

I Kat………Przedszkole i młodsi dziew. + chł / ok. 14:00

II Kat……..kl. 1 – 2 dziew. + chł. SP / ok. 14:10

III Kat…….kl. 3 – 4 dziew. + chł. SP / ok. 14:20

IV. Kat……kl. 5 – 6 dziew. + chł. SP / ok. 14:30

V. Kat…….kl. 7 SP oraz kl. 3 Gim. dziew. + chł. / ok. 15:00

VI Kat….. Szkoły Średnie dziew. + chł. / ok. 15:10

VII. Kat. – OPEN Kobiety i Mężczyźni / ok. 15:20

Prosimy o wcześniejsze stawienie się w miejscu imprezy ze względu na możliwość przyspieszenia poszczególnych biegów.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem :

– poczty elektronicznej : sekretariat@osir.sokolowpodl.pl [ w temacie maila należy wpisać „BN 18 zgłoszenie”]

– telefonicznie : 25 781 26 67

– osobiście w biurze OSIR przy ul. Lipowej 50 w godzinach 7:00 – 15:00

Dane niezbędne do zgłoszenia:

– imię i nazwisko

– data urodzenia

– kategoria biegu

– rozmiar koszulki startowej [wymiary na grafice w poście]

ZASADY UCZESTNICTWA

1/ Uczestnicy ze zorganizowanych grup szkolnych muszą posiadać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu długodystansowym.

2/ Pełnoletni uczestnicy indywidualni muszą złożyć podpis na liście zgłoszeniowej który zaświadcza o zapoznaniu się z regulaminem imprezy, braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu długodystansowym oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3/ Niepełnoletni uczestnicy indywidualni muszą stawić się z rodzicem, bądź pełnoletnim opiekunem prawnym, który złoży podpis na liście zgłoszeniowej, zaświadczający o zapoznaniu się z regulaminem imprezy, braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu długodystansowym oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

4/ Udział w biegu może nastąpić wyłącznie w koszulce okolicznościowej z naklejonym numerem startowym (numery startowe i koszulki będą wydawane w biurze zawodów) .

5/ Każdy numer startowy będzie uprawniony do udziału w losowaniu nagród rzeczowych, które odbędzie się po zakończeniu ostatniego biegu imprezy.

6/ Uczestnicy poruszają się tylko i wyłącznie po wyznaczonej trasie; bieg nieoznakowanymi ścieżkami jest równoznaczny z dyskwalifikacją.

7/ O kolejności na mecie decyduje sędzia zapisujący wyniki biegu na mecie.

8/ Pobranie numeru, koszulki i udział w biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”

NAGRODY

1/ Pamiątkowe koszulki i medale dla wszystkich uczestników.

2/ Statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych osób na mecie w poszczególnych kategoriach.

3/ Dyplom oraz nagrody rzeczowe dla najmłodszego i najstarszego uczestnika bez podziału na płeć.

4/ Nagrody niespodzianki (losowane wśród wszystkich uczestników po zakończeniu wszystkich biegów na podstawie numerów startowych).

INFORMACJE DODATKOWE

1/ Do dyspozycji uczestników biegu udostępnione będą namioty – przebieralnie. [ Organizator nie odpowiada za rzeczy w nich pozostawione ] .

2/ Po ukończeniu biegu każdy uczestnik otrzyma gorący napój oraz posiłek regeneracyjny.

3/ Nad zdrowiem uczestników imprezy będą czuwali ratownicy medyczni z karetką.

4/ Organizator imprezy zapewnia ubezpieczenie wszystkim uczestnikom biegu.

5/ O wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Organizator imprezy, któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji Regulaminu.

6) Wszelkie informacje oraz wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej

www.osir.sokolowpodl.pl

oraz naszym FB.